Waarom moet ik een vragenlijst invullen?

U kunt van ons verwachten dat wij u altijd voorzien van de beste zorg binnen uw (zorg)wensen. Wij bieden zorg op maat. Daarvoor is het essentieel dat wij volledige achtergrondinformatie hebben. Het betreft informatie over uw leefsituatie, uw (dagelijkse) mond(ver)zorg(ing), uw medische achtergrond, leefstijl- en voedingsgedragingen én uw zorgwensen / behandeltoestemmingen.

Voor cliënten die al jaren komen lijkt dit vreemd, immers de meeste onderwerpen, hebben we afgelopen jaren al besproken. Echter door de jaren, zijn er veel veranderingen ontstaan in wetgeving rondom een cliëntdossier.  We vragen u 1 x per 2 jaar of bij wijzigingen in leefstijl, medicijnen en/of gezondheid de vragenlijst (opnieuw) in te vullen zodat we geen zaken over het hoofd zien.

Hiervoor hebben we een uitgebreide online vragenlijst beschikbaar. Deze kost u ongeveer 10 minuten om in te vullen voor mijn (be)handelingen, nu en in de toekomst. Ik vraag u deze vragenlijst vóór onze volgende (be)handeling in te vullen door hieronder op de link te klikken:

KLIK HIER VOOR DE ONLINE VRAGENLIJST