AANMELDING VOOR ZORGAFHANKELIJKE CLIENTEN

Voor we de client kunnen bezoeken vult u een vragenlijst in als intake. Hierop kunt u ons voorzien van de benodigde informatie en kunt u ook uw zorgwensen kenbaar maken. Na ontvangst van uw informatie bezoeken wij binnen 7 dagen de client voor de eerste keer.

Klik HIER om een client aan te melden voor de tandheelkundige zorgwensen 

Mobiele apparatuur

We bezoeken op regelmatige basis de afdelingen waardoor de cliënt niet meer naar de externe praktijk hoeft voor de periodieke controles. We komen eventueel gevallen of gebroken gebitsprotheses ophalen en repareren ze weer en brengen ze weer terug naar de cliënt. We zijn er voor extra gebitsreinigingen, tandsteen verwijdering en noodzakelijke behandelingen. We zijn 7 dagen per week 24 uur per dag voor spoedzorg bereikbaar, zelfs op feestdagen via het e-mail adres: tiffany.claus-harms@brabantzorg.eu

Al 15 jaar ervaring in zorgafhankelijke clienten

Ons team van draagt al meer dan 15 jaar met plezier ons steentje bij op de PG afdelingen van BrabantZorg en we werken nauw samen met de andere zorgverleners zoals logopedie, ergotherapie, dietetiek en de S.O.G. Alle bevindingen en zorgplannen vindt u, transparant, terug in het zorgdossier van de client. We werken op zorgwensen van de client en/of familie. De wens tot behoud van behoud eigen tandarts wordt gestimuleerd. In dat geval zijn wij de lokale tussenschakel, we werken samen, verbinden en ontzorgen zo veel mogelijk.