Auteur BeterPoetsen magazine 2.0

Na het succes van het eerste magazine is Beter Poetsen 2.0 nog verder aangescherpt. Er is in deze 2.0 versie een duidelijke scheiding gemaakt tussen, goed uitgevoerde preventieve zorg, en curatie. Op deze manier kunt u, als preventief zorgverlener, het concept van “beter voorkomen dan genezen”, nog eens aanscherpen.

BeterPoetsen 2.0 is geschreven op B1 niveau. Bijna iedereen die in Nederland woont zal teksten op taalniveau B1 begrijpen. Ook mensen met een hogere taalvaardigheid of een hoog opleidingsniveau lezen liever teksten op taalniveau B1. Want teksten op taalniveau B1 lezen snel en gemakkelijk.

boek-2